istiqraz

istiqraz
ə. borc pul alma (vermə), borc etmə (vermə); borc

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • istiqraz — is. <ər.> Borc alma, borc pul alma, borc alınan pul. ◊ Dövlət istiqrazı – borc əsasında olaraq əhalinin pul vəsaitinin dövlət büdcəsinə cəlb edilməsi forması. Üçfaizli dövlət istiqrazı. İstiqraz vərəqəsi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tiraj — 1. <fr.> 1. İstiqraz və ya lotereya uduşlarının oynanması. Dövlət istiqrazının növbəti tirajı. 2. İstiqraz vərəqlərinin və ya başqa kağızları buraxan idarə tərəfindən ödənilməsi. Ödəniş tirajı. 2. <fr.> Buraxılmış çap nəşrləri… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • udmaq — 1. f. 1. Udlaq əzələlərinin hərəkəti ilə bir şeyi ağız boşluğundan qida borusuna və mədəyə ötürmək. Həbi udmaq. Bütöv tikəni udmaq. – Dəryalar tutdu məni; Naqqalar uddu məni; Əziz, istəkli dostum; Nə tez unutdu məni? (Bayatı). Qoca hülqumunda… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • buraxılış — is. 1. Buraxmaq işi, buraxma. Məhsul buraxılışı. İstiqraz buraxılışı. Kitab buraxılışı. 2. Kursu bitirmiş tələbələr dəstəsi. Azərbaycan Tibb Universitetinin ikinci buraxılışı. Pedaqoji məktəbin ilk buraxılışı. – Müəllimin fikrinə görə, bünövrəni… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • buraxmaq — f. 1. Əlini açaraq əlindəki, yaxud əli və s. ilə tutduğu şeyin çıxmasına, düşməsinə, getməsinə imkan vermək, daha tutub saxlamamaq. İpin ucunu buraxmaq. Quşu əlindən buraxmaq. Tutub buraxmır. // Əlindən salmaq. <Məryəm> . . başını bir neçə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • faizli — sif. Faiz verən, faiz (gəlir) gətirən. Faizli istiqraz …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • faizsiz — sif. Üstünə faiz gəlməyən, faizi olmayan, faizlə gəlir verməyən. Faizsiz istiqraz. Faizsiz borc …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kağız — is. 1. Üzərində yazı yazılan, yazı çap edilən, rəsm çəkilən, yaxud başqa məqsədlər üçün işlədilən, ağac kütləsindən və s. dən hazırlanan xüsusi material. – Pul qalmadı, baxmışam hesabə; Getdi qələmə, kağız, kitabə. M. Ə. S.. Susuram önündə o… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kredit — 1. <lat. creditum> mal. 1. Borc olaraq mal və ya pul vermə. Uzunmüddətli kredit. Qısamüddətli kredit. 2. Müəyyən məqsəd üçün xərclənməsinə icazə verilmiş məbləğ. Xüsusi kreditdən maaş vermək. Büdcə krediti. – <Katib:> İrandan bizim… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • məzənnə — is. <ər.> 1. Bazar qiyməti, nırx, müəyyən olunmuş qiymət. Günün məzənnəsi. – <Axund:> <Xoruzu> məzənnədən aşağı satmayasan. B. T.. Məzənnə qoymaq – nırx təyin etmək, qiymətini müəyyənləşdirmək. Məzənnəsi düşmək – qiyməti aşağı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”